Links

Meer weten over Human Resources? Hier vindt u interessante links binnen de HR branche. Onder meer op het gebied van arbeidsvoorwaarden, cao bepalingen, het ontslagrecht en nog veel meer.

AKD Prinsen Van Wijmen
Arbeidsrechtelijke nieuwtjes
 
CAO
Diverse CAO Resultaten
 
Fok en Suk
Voor de broodnodige humor
 
HRpraktijk.nl
Vakkennis en inspiratie voor personeelsmanagement
 
Leeftijd.nl
site van Expertisecentrum LEEFtijd, een gespecialiseerd adviesbureau voor vraagstukken over leeftijd en levensloop.
NVP-plaza.nl
Nederlandse vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling
 
Ontslag.net
Gids en support bij ontslag
 
PenOactueel.nl
Nieuws, achtergronden en praktijk
 
SZW.nl
Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid
 
UVW
Voor re-integratie en tijdelijk inkomen